Siopau sy'n gwerthu Clonc

Mae Clonc ar werth yn y siopau canlynol:

Aeron Booksellers, Aberaeron
Awen Teifi, Aberteifi

Caffi Mark Lane, Llanbed
Cigydd Simon Hall Meats, Llanbed
Co-op, Llambed
Cyfoes, Rhydaman
Eryl Jones, Llambed
Ffab Cymru, Llandysul
Garej Central, Llanwnnen
Garej Checkpoint, Harford
Garej Troedrhiw, Llambed
Garej LFS Llandeilo
Gwasg Gomer, Llandysul
Inc, Aberystwyth
J H Williams a'i Feibion, Llambed
Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth
Medical Hall, Tregaron
Premier Siop y Gymuned, Llambed
Siop y Smotyn Du, Llanbed
Siop y Bont, Llanybydder
Siop Llangybi
Siop y Pentan, Caerfyrddin
Siop y Pethe, Aberystwyth
Swyddfa Bost, Llanybydder
Swyddfa Bost, Felinfach
Swyddfa Bost, Llanllwni
Swyddfa Bost, Pontsian
Tafarn Cefnhafod, Gorsgoch
W D Lewis a'i Fab Pumsaint
 

Ac ar gael drwy'r post am £17.50 y flwyddyn.

Mwy o fanylion am danysgrifio.

Checkpoint
Eryl Jones