Sianel Llanllwni

 

 

 Taith Tractorau

Achub y Mynydd 

Adloniant yn y Talardd 

 

       
       

Nid Clonc sydd piau'r recordiadau ar Deledu Clonc, ond cyfle sydd yma i arddangos digwyddiadau 'r ardal.  Y gobaith yw y bydd mwy o recordiadau ar y ffordd.  Er mwyn gweld recordiadau pentrefi eraill ewch nôl i brif fwydlen Teledu Clonc.

Er mwyn cynnwys eich recordiadau chi ar Deledu Clonc, gwnewch yn siwr fod eu cynnwys yn cydfynd ag amcanion Clonc ac yna uwchlwythwch hwy i wefan youtube.  Yna danfonwch ddolen atom drwy fynd i "Cysylltu" uchod.

Nid yw Clonc yn gyfrifol am gynnwys y recordiadau.