Sianel Cwmann

 

 Côr Meibion Cwmann  Côr Corisma  Carnifal Cwmann  Ffair Ram
 Bethel Parcyrhos  CFfI Cwmann  Taith Tractorau  Phyllis Price

Nid Clonc sydd piau'r recordiadau ar Deledu Clonc, ond cyfle sydd yma i arddangos digwyddiadau 'r ardal.  Y gobaith yw y bydd mwy o recordiadau ar y ffordd.  Er mwyn gweld recordiadau pentrefi eraill ewch nôl i brif fwydlen Teledu Clonc.

Er mwyn cynnwys eich recordiadau chi ar Deledu Clonc, gwnewch yn siwr fod eu cynnwys yn cydfynd ag amcanion Clonc ac yna uwchlwythwch hwy i wefan youtube.  Yna danfonwch ddolen atom drwy fynd i "Cysylltu" uchod.

Nid yw Clonc yn gyfrifol am gynnwys y recordiadau.