Rhifynnau 2020

Gwelwn fod cyhoeddi Papur Bro Clonc cyn bwysiced yn y cyfnod anodd hwn nag erioed o'r blaen. Gobeithio y gall Clonc leddfu ychydig ar y profiad o hunan ynysu rhag y Coronafeirws.  Ond oherwydd y perygl o ledu’r haint ni allwn ofyn i wirfoddolwyr gynorthwyo gyda’r plygu na’r dosbarthu yn ystod y misoedd hyn. 

Felly dyma gyhoeddi rhifynnau PDF digidol yn unig. Gellir darllen y rhifynnau nesaf ar eich ffôn / llechen / cyfrifiadur wrth eu lawrlwytho oddi ar y dudalen hon.  Byddant ar gael ar ddydd Iau cyntaf bob mis, ac o bosib cyn hynny gan na fydd angen amser i'w hargraffau na'u dosbarthu.  Gofynnwn i chi argraffu copïau eich hunain ar gyfer eraill sydd heb offer digidol.  Byddant yn rhad ac am ddim ar y we a ni fyddant ar werth mewn siopau lleol i’w prynu tan i ni gael ein rhyddhau o gyfyngiadau'r haint.  Mwynhewch.

Cliciwch ar lun y rhifyn yr hoffech lawrlwytho.

 Clonc 382Clonc 382 Clonc 383  Clonc 384 
Clonc 382 - Ebrill 2020   Clonc 383 - Mai 2020  Clonc 384 - Mehefin 2020
 Clonc 385    
 Clonc 385 - Gorffennaf 2020    
     
     
     
     

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019