Lincyn Loncyn

Dyma gornel i blant dan 8 oed.  Dros gyfnod y clo mawr, bu Lincyn Loncyn yn cyhoeddi lluniau'n wythnosol ar gyfer eu lliwio.  

Argraffwch y llun, ei liwio a'i ddychwelyd aton ni drwy ebost ac fe gyhoeddwn ni'r gorau yma.  Pob hwyl.


Llun 11: 16eg Gorffennaf 2020

Wel yn ystod y clo mawr yma rydych chi blant wedi gweithio'n galed iawn yn lliwio lluniau arbennig i ddiolch i bob un sydd wedi ein helpu ni yn ystod y cyfnod yma. Ond yr wythnos hon mae gen i ddiolch i wneud a hynny i chi, darllenwyr a chyfrannwyr Lincyn Loncyn a Chlonc. Diolch enfawr i chi am gystadlu ac am wneud yn siwr fod crwban bach yn cael mwynhad pur wrth weld eich lluniau. Mwynhewch eich gwyliau Haf ac edrychaf ymlaen i dderbyn mwy o'ch lluniau wedi'r gwyliau.  Hwyl, Lincyn Loncyn.

Llun 10: 9fed Gorffennaf 2020

Beth yw eich hoff fwyd?

Llun 9: 2il Gorffennaf 2020

Wel mae'n siwr fod rhai ohonoch wedi dychwelyd i'r ysgol yr wythnos hon a rhai ohonoch heb ddychwelyd. Sut oeddech chi'n teimlo am fynd nôl i'r ysgol? Sut oeddech chi'n teimlo am aros adref? Beth am fynd ati i liwio'r llun yma sy'n dangos llwyth o wahanol deimladau.

Llun 8: 18fed Mehefin 2020

Diolch i'r heddweision.  Dyma ymgais rhyfeddol Lisa Adcock Williams:

Dyma ymgais liwgar Eli-May:

Dyma ymgais arbennig Elliw Grug:

Llun 7: 28ain Mai 2020

Diolch i fois y bins am eu gwaith.  Dyma ymgais hyfryd Elliw Grug:


Dyma ymgais arbennig Eli-May:


Dyma gampwaith Lisa Adcock Williams:


Llun 6: 21ain Mai 2020

Diolch i'r holl bobl sydd yn sicrhau fod rhaglenni ar y teledu i ni wylio.  Dyma ymgais liwgar Eli-May:


Dyma ymgais hyfryd Lisa Adcock Williams:


Llun 5: 14eg Mai 2020

Diolch yn fawr i bawb sy'n cadw siopau ar agor er mwyn i ni wneud ein siopa angenrheidiol.

Dyma ymgais Elliw Grug o Drefach:

Dyma ymgais Eli-May o Brengwyn:

Llun 4: 30ain Ebrill 2020

Rhywun sydd wedi cadw fynd i'n helpu ni yw'r gyrrwyr loriau. Diolch yn fawr iawn iddynt am wneud yn siwr fod gwahanol gynnyrch yn cyrraedd pen eu taith.

Dyma ymgais Chloe Ling o Gwmann:

Dyma ymgais Elliw Jones o Lanllwni:

 

Dyma ymgais Cian Jones o Lanllwni:

Llun 3: 23ain Ebrill 2020

Ar hyd a lled y wlad mae yna unigolion sydd yn dal i'n helpu ni, ac un ohonynt yw'r postmon. Dyma gampwaith lliwgar Eli-May, Prengwyn.

Llun 2: 16eg Ebrill 2020

Dyma ymgais rhyfeddol arall Eli-May o Brengwyn:

Llun 1: 9fed Ebrill 2020

Dyma ymgais arbennig Eli-May o Brengwyn: