Lincyn Loncyn

Dyma gornel i blant dan 8 oed.  Dros gyfnod o hunan ynysu, bydd Lincyn Loncyn yn cyhoeddi llun yn wythnosol ar gyfer ei liwio.  

Argraffwch y llun, ei liwio a'i ddychwelyd aton ni drwy ebost ac fe gyhoeddwn ni'r gorau yma.  Pob hwyl.


Llun 6: 21ain Mai 2020

Yr wythnos hon dyma lun i ddiolch i'r holl bobl sydd yn sicrhau fod rhaglenni ar y teledu i ni wylio.


Llun 5: 14eg Mai 2020

Diolch yn fawr i bawb sy'n cadw siopau ar agor er mwyn i ni wneud ein siopa angenrheidiol.

Dyma ymgais Elliw Grug o Drefach:

Dyma ymgais Eli-May o Brengwyn:

Llun 4: 30ain Ebrill 2020

Rhywun sydd wedi cadw fynd i'n helpu ni yw'r gyrrwyr loriau. Diolch yn fawr iawn iddynt am wneud yn siwr fod gwahanol gynnyrch yn cyrraedd pen eu taith.

Dyma ymgais Chloe Ling o Gwmann:

Dyma ymgais Elliw Jones o Lanllwni:

 

Dyma ymgais Cian Jones o Lanllwni:

Llun 3: 23ain Ebrill 2020

Ar hyd a lled y wlad mae yna unigolion sydd yn dal i'n helpu ni, ac un ohonynt yw'r postmon. Dyma gampwaith lliwgar Eli-May, Prengwyn.

Llun 2: 16eg Ebrill 2020

Dyma ymgais rhyfeddol arall Eli-May o Brengwyn:

Llun 1: 9fed Ebrill 2020

Dyma ymgais arbennig Eli-May o Brengwyn: