Gwybodaeth am CLONC

Amcanion Clonc

- Hybu Cymreictod a sicrhau twf yn y nifer o bobl sy'n darllen Cymraeg.

- Sicrhau bod y papur 'yn gyfrwng i'n cael i adnabod ein bro a'n pobl yn well.'

- 'A bod y papur yn sbardun i hybu gweithgareddau cymdeithasol o bob math.


Amcangyfrifir bod rhyw 3,000 o bobl yn darllen Clonc bob mis. Ydych chi yn un ohonyn nhw?

Lluniau a chlipiau sain o ben-blwydd Clonc yn 25 oed gan: 

 

Lleol i mi BBC Cymru'r Byd.

 

 Hanes Clonc

  • w wSefydlu’r papur yn 1982
  • Cyhoeddi 10 rhifyn bob blwyddyn
  • 3 rhifyn yn ystod Eisteddfod Genedlaethol 1984
  • Ebrill 2003 - Cyhoeddi un erthygl y mis ar wefan BBC Cymru’r Byd
  • Rhagfyr 2006 - Cloriau lliw am y tro cyntaf
  • Mehefin 2007 - Dylunio’r papur gyda chyfrifiadur
  • Ionawr 2008 - Sefydlu gwefan Clonc
  • Ebrill 2015 - Sefydlu gwefan Clonc360

 

Ceir hanes y dyddiau cynnar ar wefan 

Lleol i mi BBC Cymru'r Byd