Enillwyr Gwobr Menter Cymunedol Gwobrau Busnes Ceredigion 2007

Gwobr Clonc

Megan Jones o Broject Papurau Bro Ceredigion yn llongyfarch Nia Davies (Trysorydd Clonc) a Mary Davies (Ysgrifenyddes) ar lwyddiant y papur yng Ngwobrau Busnes Ceredigion 2007.

Adroddiad llawn ar wefan BBC Cymru'r Byd.