Eisteddfod Papurau Bro Ceredigion 2018

Cynhaliwyd Eisteddfod Ddwl Papurau Bro Ceredigion yn Neuadd Felinfach ar y 12fed Hydref. Trefnwyd y noson gan wirfoddolwyr Papur Bro Y Ddolen. Llongyfarchiadau i dîm Clonc a fuodd yn cystadlu. Ben Lake oedd yn arwain y noson gydag Elen Pencwm ac Aled Evans yn beirniadu.

 

Papur Bro’r Angor enillodd y noson ond cafwyd nifer o eitemau gan Clonc hefyd. Llefaru darn heb atalnodi - cydradd 3ydd Dylan Lewis; Tric - cydradd 3ydd - Rhys Bebb Jones. Cyflwyno Darn Dramatig - cydradd 1af - Clonc sef Dylan, Rhys, Shan, Nia a Mary. Triawd y Buarth - Clonc yn 2il sef Dylan, Rhys a Shan. Cân Actol - Ar lan y Môr - cydradd 2il Clonc.