Band y Garej Papur Bro CloncBand y Garej Papur Bro CloncEisteddfod 2016Eisteddfod Papurau Bro Ceredigion 2016  

Band y Garej Papur Bro Clonc

Trefnwyd yr eisteddfod eleni gan swyddogion Papur Bro Llais Aeron ar y 14eg o Hydref.  John a Menna Jones oedd y beirniaid gyda Keith Evans yn arwain.

Cafwyd noson yn llawn hwyl gyda Phapur Yr Angor yn ennill Tarian Y Lolfa am y nifer fwyaf o farciau.

Dyma ganlyniadau Papur Bro Clonc:

  • 1af am ddweud jôc - Elen Morgan, Drefach
  • 1af am ysgrifennu dyddiadur - Morgan Lewis, Cwmann
  • 1af yng nghystadleuaeth Ysgolion Cynradd - Megan Davies, 2il Luned Jones, 3ydd Elan Jenkins ac Eleri Sisto Jones o Ysgol Cwrtnewydd
  • Cydradd 3ydd am greu cerdyn Brysiwch Wella - Elma Phillips, Cellan a Dylan Lewis, Cwmann
  • 2il yng nghystadleuaeth Band y Garej - Band Clonc

Dyma'r marciau ar ddiwedd y noson:

4ydd - Y Ddolen gyda 1 marc

3ydd - Clonc gyda 26 marc

2il - Llais Aeron gyda 30 marc

1af - Yr Angor gyda 40 marc

 Eisteddfod 2016