Eisteddfod Ddwl Papurau Bro Ceredigion 2014

Cynhaliwyd Eisteddfod Ddwl Papurau Bro Ceredigion yn Neuadd Felinfach Nos Wener 10fed Hydref 2014 gyda chriw Papur Bro Clonc yn trefnu gyda chymorth Cered.  Arweinydd y noson oedd Gethin Morgan, Cwmann - Prif Fachgen Ysgol Bro Pedr a'r beirniaid oedd Dylan Iorwerth ac Elaine Davies.

Cafwyd llawer o hwyl ar y noson gan gynnwys toriad trydan a ychwanegodd at y naws.  Seren Papur Bro Clonc oedd Lena Daniel, Cellan a enillodd gystadleuaeth Dweud Stori Ddoniol.  Llongyfarchiadau iddi.

Ar ddiwedd y noson, Papur Bro Yr Angor enillodd darian Y Lolfa am y nifer fwyaf o farciau ym mhob cystadleuaeth.  Da iawn wir.

1af Yr Angor, 2il Y Gambo, 3ydd Clonc, 4ydd Y Tincer, 5ed Llais Aeron, 6ed Y Ddolen.


Eisteddfod 2014Eisteddfod 2014
Eisteddfod 2014
Eisteddfod 2014
Eisteddfod 2014
Eisteddfod 2014
Eisteddfod 2014
Eisteddfod 2014
Eisteddfod 2014
Eisteddfod 2014
Eisteddfod 2014
Eisteddfod 2014
Eisteddfod 2014
Eisteddfod 2014