Clonc yn 30 oed yng nghwmni'r Cogydd Dudley

Janet Twynog Dudley

Daeth cogydd S4C Dudley i Festri Shiloh Llanbedr Pont Steffan ar noson plygu rhifyn Tachwedd Clonc ar nos Fercher 2ail Tachwedd 2011.  Bu cwmni Rondo yn ffilmio rhaglen mewn cyfres newydd.

Bu Dudley yn dangos i Janet Evans a Twynog Davies sut i goginio pei a sglodion.  Roedd yn ddoniol iawn gwylio'r ddau yn tynnu coes ei gilydd tra'n paratoi gwledd i wirfoddolwyr Clonc.

Wedi'r holl waith paratoi a choginio ac wedi paratoi a phlygu rhyw 1000 o gopiau o Clonc, gweinwyd pryd blasus iawn fel rhan o ddathliadau penblwydd Clonc yn 30 oed. Darlledwyd y rhaglen ar S4C ar nos Wener 13eg Ionawr 2012.


Plygu Clonc

Janet Evans

Plygu Clonc

Twynog Davies

Plygu Clonc

Dudley

Parti Clonc

Parti Clonc

Parti Clonc