Cyfleoedd Clonc
  Tanysgrifio i Clonc

Yn byw yn rhy bell i brynu Clonc?  Methu mynd mas o’r tŷ?  Beth am dderbyn Clonc drwy’r post?  Dyna’r unig ffordd o sicrhau eich bod yn derbyn pob rhifyn o Bapur Bro Clonc.

Dim ond £17.50 y flwyddyn. (yng Ngwledydd Prydain).  Danfonwch ymholiad er mwyn cael pris tanysgrifiad tu fas i Wledydd Prydain.

Beth am drefnu tanysgrifiad fel anrheg i rywun?  Mae'n syml ac yn syniad gwreiddiol!  Cewch Fag Siopa Papurau Bro am ddim i chi a'ch ffrind drwy danysgrifio (tra fydd cyflenwad yn para). 

Cliciwch yma er mwyn dod o hyd i ffurflen archebu.

Hysbysebu yn Clonc


Cynigwn delerau ffafriol iawn.  Cyfle i gyrraedd trwch y siaradwyr Cymraeg yn yr ardal hon.  Amcangyfrifir rhyw 3,000 o ddarllenwyr.

Prisiau du a gwyn:

£12 am hysbyseb bach 6.5 x 5cm.

Cynnig arbennig:

£72 am Hysbyseb bach 6.5 x 5cm mewn 10 rhifyn.

£48 am chwarter tudalen

£72 am hanner tudalen

£144 am dudalen lawn

Prisiau lliw - Agorwch y ddogfen pdf hon am prisau lliw (Adolygwyd ar gyfer Medi 2016).

 
   

Clwb Clonc

Tâl Aelodaeth: dim ond £5 y flwyddyn.

Cliciwch yma er mwyn dod o hyd i ffurflen aelodaeth.

Gwobrau hael iawn:

1af £25, 2ail £20, 3ydd £15, 4ydd £10, 5ed £10, 6ed £10

yn ystod pob un o’r wyth mis canlynol: Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin, Medi, Hydref, Tachwedd

A mwy...

1af £50, 2ail £50, 3ydd £25, 4ydd £25, 5ed £20, 6ed £20, 7fed £15, 8fed £15, 9fed £10, 10fed £10, 11eg £10, 12fed £10, 13eg £10, 14eg £10.

Yn ystod y ddau fis hyn: Rhagfyr a Gorffennaf