Ceir newyddion lleol ar Weplyfr Clonc hefyd.

RHYBUDD GDPR

Gofynnir i ohebwyr, cyfrannwyr, clybiau, grwpiau ac ysgolion ddatgan eu bod wedi sicrhau caniatâd bob unigolyn i gynnwys gwybodaeth amdanynt neu luniau ohonynt wrth ddanfon pob adroddiad i Clonc a wedi sicrhau caniatâd rhiant neu warcheidwad pob plentyn dan 13.

Rydym wedi cyhoeddi polisi preifatrwydd drafft, a gellir darllen y polisi hwnnw yma.


Uchafbwyntiau
Papur Bro Clonc
Papur bro ardal plwyfi: Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Llanbedr Wledig, Llanfair Clydogau, Llangybi, Llanllwni, Llanwenog, Llanwnnen, Llanybydder, Llanycrwys ac Uwch Gaeo a Phencarreg. map

Mae Clonc fel arfer ar werth yn y siopau lleol, ond oherwydd mesurau Coronafeirws, cyhoeddir y rhifynnau cyfredol yn ddigidol yma:

Clonc 385